TN70

Superieure productiviteit met een hoog aantal geboren en gespeende biggen.   

Vruchtbaar, met uniforme biggen.  

Superieure uierkwaliteit en speencapaciteit.     

Hoog mager vleespercentage bij zware varkens

De TN70 zeug is een kruising tussen de Z-lijn en de L-lijn. Deze zeug heeft zeer goede moedereigenschappen, en een optimale vruchtbaarheid. De biggen die de zeug aflevert kennen een zeer goed vleesvarkensrendement.