Wij runnen een gesloten varkensbedrijf dat zich specialiseert in het kweken van fokzeugen.

We hebben ongeveer 330 zeugen,

1500 biggen (-20 kg) en 1800 opfokzeugen.

De beertjes worden aan een gewicht van 12 kg verkocht als slachtbig. De opfokzeugjes worden gehouden tot ze verkocht worden.


De arbeid op ons bedrijf gebeurd uitsluitend door onszelf: Paul, Heidi en onze zoon Aaron.

In 2015 hebben we ervoor gezorgd dat de boerderij is opgebouwd uit een vuile en propere weg. 

Dit houdt in dat vrachtwagens die voeder, mest of andere goederen leveren/afvoeren, buiten het bedrijf blijven. Zo werd de externe bioveiligheid verbeterd.